Mitkä aluevaalit, miksi äänestäisin?

Mitkä aluevaalit, miksi äänestäisin

Olen keskustellut monien ihmisten kanssa aluevaaleista, siitä miksi muutos tuli, oliko se ollenkaan tarpeellinen, mistä tulevissa vaaleissa ollaan päättämässä ja mikä muuttuu nykyiseen verrattuna. Nämä kysymykset kuvastavat sitä, miten monella koko aluevaalien idea on vielä hukassa.

Kuntien rooli terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottajana on muodostunut pitkän ajan kuluessa ja uusia palveluita ja palvelutuotantotapoja on tullut vuosien saatossa ikään kuin huomaamatta. Tämän päivän tilanteeseen on tultu pitkä matka historiassa nähdyistä vaivaistaloista ja huutolaismarkkinoista. Nyt käsillä oleva muutos on siinä mielessä täysin erilainen, että sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät yhdellä kertaa isomman toimijan vastuulle, hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät tehtävät tulevat olemaan useamman tahon vastuulla.

Hyvinvointialueiden toimintaan ja liikkeelle lähtöön liittyy vielä paljon kysymyksiä, epävarmuutta, pelkojakin ja myös vastaavasti isoja odotuksia. Alkuvaiheessa kovinkaan moni asia ei muutu dramaattisesti. Siitä meillä on jo jonkin verran kokemusta täällä Keusote alueella. Pitkän aikavälin tuloksena voi olla vastaava ero kuin vanhan köyhäinhoitolaitoksen ja nykyisten sosiaalipalvelujen välillä. Tärkeintä on kuitenkin se, että tulevia uudistuksia viedään palvelut edellä ja pidetään alueen kuntalaiset tarpeineen mukana kehityksessä.

Vaalien jälkeen työnsä käynnistävä aluevaltuusto tulee saamaan pöydälleen monia kipeitä ja hankalia linjauskysymyksiä. Yhtenä arkeen eniten vaikuttavana aiheena tulee olemaan palveluverkko. Palveluverkkopäätöksissä ratkaistaan missä eri palveluita tulevaisuudessa tuotetaan. Tavoitteet kehitystyössä ovat sekä taloudellisia, että toiminnallisia. Onko hammaslääkäripalveluita tarjolla joka kunnassa, joka taajamassa vai keskitetäänkö niitä johonkin, miten terveysasemapalvelut tuotetaan, onko vanhuspalveluissa minkälaista tarjontaa jatkossa. Nuo ovat osa palveluverkkopäätöksistä, joita suurella varmuudella tullaan käsittelemään tulevalla vaalikaudella.

Keskusteltavaksi tulee varmasti myös muita palveluihin liittyviä asioita, mm. laatuun liittyviä seikkoja. Esimerkkeinä vaikkapa tavoiteajat eri palveluihin pääsylle, palvelun laatutasot, miten uutta teknologiaa palvelutuotannossa tullaan hyödyntämään jne. Aiheita on paljon ja niillä on vaikutusta meidän jokaisen arkeen tavalla tai toisella.

Ehdokasta valitessa suhtautuminen näihin kysymyksiin on avainasemassa. Tulen omalta osaltani kertomaan blogeissani, miten suhtaudun näihin asioihin ja niin tekee varmasti moni muukin ehdokas. Tässä blogissa en vielä käsittele noita aiheita sen syvällisemmin, mutta palaan niihin tämän vaalikampanjan aikana blogeissa ja videoilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *