SOTE-Asemien sijainti?

Yksi näiden vaalien eniten keskusteltu aihe on ollut Sote-asemien sijainti ja määrä. Osa puolueista on ollut vahvasti sen takana, että jokaisessa kunnassa on jatkossakin vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema. Osa on halunnut pitää kysymyksen avoimena, onpa kuulunut myös joitakin kannanottoja palveluverkon reippaasta supistamisesta. Vanha terveyskeskuksiin ja terveysasemiin pohjautunut malli on ollut monelta osin toimiva. Peruspalvelu […]

Oikeus arvokkaaseen vanhuuteen

Viimeisen kymmenen vuoden aikana vuodeosastojen alasajo on ollut pikemminkin sääntö kuin poikkeus eri puolilla Suomea. Taustalla on ollut ajatus siitä, että huolehdittaisiin jokaisen mahdollisuuksista asua kotona ja vähennettäisiin tai jopa luovuttaisiin kokonaan laitosmaiseksi koetusta vuodeosastohoidosta. Kotiasumisessa on paljon hyvää ja se on myös monen oma toive. Näin oli esimerkiksi oman äitini kohdalla. Äitiltä kysyttiin lääkärivastaantotolla […]

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

On ollut huolestuttavaa seurata, miten tarve lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin on kasvanut. Mikäli mittarina käytetään lastenpsykiatrian avohoitokäyntejä, käyntimäärät ovat 7-8 kertaisia verrattuna 90-luvun lamavuosiin. Ilmiön koko todellisuus ei paljastu näistä luvuista. Osana ongelmaa on ollut vaikeus päästä vastaanotolle, odotusajat ovat kohtuuttoman pitkiä. Toinen osa ongelmasta on siinä, että kaikki eivät edes hakeudu vastaanotolle. Juurisyitä ongelmille […]

Mitkä aluevaalit, miksi äänestäisin?

Mitkä aluevaalit, miksi äänestäisin
Olen keskustellut monien ihmisten kanssa aluevaaleista, siitä miksi muutos tuli, oliko se ollenkaan tarpeellinen, mistä tulevissa vaaleissa ollaan päättämässä ja mikä muuttuu nykyiseen verrattuna. Nämä kysymykset kuvastavat sitä, miten monella koko aluevaalien idea on vielä hukassa. Kuntien rooli terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottajana on muodostunut pitkän ajan kuluessa ja uusia palveluita ja palvelutuotantotapoja on tullut vuosien […]