SOTE-Asemien sijainti?

Yksi näiden vaalien eniten keskusteltu aihe on ollut Sote-asemien sijainti ja määrä. Osa puolueista on ollut vahvasti sen takana, että jokaisessa kunnassa on jatkossakin vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema. Osa on halunnut pitää kysymyksen avoimena, onpa kuulunut myös joitakin kannanottoja palveluverkon reippaasta supistamisesta. Vanha terveyskeskuksiin ja terveysasemiin pohjautunut malli on ollut monelta osin toimiva. Peruspalvelu […]

Ennaltaehkäisevän työn merkitys sosiaalityössä

Moni tuttuni, joka työskentelee sosiaalityöntekijänä tai muissa tehtävissä sosiaalitoimessa kertoo, miten he tulevat usein paikalle vaiheessa, jossa tilanne on jo kehkeytynyt kriisiksi. Tilanteissa joudutaan äärimmäisiin toimenpiteisiin, kuten suorittamaan lasten kiireellinen sijoitus. Tarinat taustalla ovat monenlaisia, mutta yhteistä tilanteille on se, että perheet olisivat tarvinneet tukea jo paljon aikaisemmin. Ennaltaehkäisevä työ on jakaantunut tähän asti käytännössä […]

Mielenterveyskuntoutujien ja läheisten tilanteesta

Kirjoitin aikaisemmin blogin aiheesta Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut. Sain blogin julkaisun jälkeen lukuisia aihetta koskettavia yhteydenottoja. Palaute kaikissa viesteissä oli niiltä osin yhtäläinen, että asia on todella tärkeä ja ajankohtainen. Sain myös huomioita siihen liittyen, että tilanteessa, jossa perheessä on mielenterveyskuntoutuja, omaisten ja läheisten tilanne ja jaksaminen jäävät turhan usein liian vähälle huomiolle. Monessa perheessä […]

Oikeus arvokkaaseen vanhuuteen

Viimeisen kymmenen vuoden aikana vuodeosastojen alasajo on ollut pikemminkin sääntö kuin poikkeus eri puolilla Suomea. Taustalla on ollut ajatus siitä, että huolehdittaisiin jokaisen mahdollisuuksista asua kotona ja vähennettäisiin tai jopa luovuttaisiin kokonaan laitosmaiseksi koetusta vuodeosastohoidosta. Kotiasumisessa on paljon hyvää ja se on myös monen oma toive. Näin oli esimerkiksi oman äitini kohdalla. Äitiltä kysyttiin lääkärivastaantotolla […]