Lähikoulu

Nurmijärven hajanainen yhdyskuntarakenne on samanaikaisesti vahvuus ja heikkous. Meillä on kolme isompaa taajamaa, yksi vähän pienempi taajama sekä iso joukko kyliä. Palvelutasot vaihtelevat taajamien ja kylien välillä. Kolmessa suurimmassa taajamassa palvelut ovat kattavimpia, vaikka eivät niidenkään välillä täysin samanlaisia. Kylissä palvelutarjonta on sitten ihan eri tasolla. Osassa kylistä löytyy päiväkoti ja koulu, osassa vain koulu, […]