Piirin tehtävä

Poliittisen kentän murroksessa myös vanhoja rakenteita täytyy ravistella ja miettiä mitä tulevaisuudessa tarvitaan ja mikä on käynyt tarpeettomaksi. Piiri on ollut pitkään vaaliorganisaatio, jonka toiminta on keskittynyt tukemaan ehdokkaita eri vaaleissa. Tämä on yksi seikka, mihin meidän täytyy tehdä muutos. Meidän täytyy kehittää toimintaa ja tuoda se näkyväksi, myös muille kuin Keskustan jäsenille ja muulloin kuin vaalien yhteydessä. Toiminnan kehittämisessä kannattaa hyödyntää niitä vahvuuksia, joita meidän joukossamme on.

Kuhakoski

Yksi vahvuus, mikä meiltä löytyy, on valtava osaamisen kirjo. Meillä on rautaisella osaamisella ja kokemuspohjalla varustettuja ulkopolitiikkaan taitajia. Meiltä löytyy sellaisia, joille ympäristöpolitiikka kaikkine vivahteineen on niin sanotusti helppoa kauraa. Samalla tavalla joukossa on vaikkapa talouspolitiikan osaajia, jotka osaavat makro- ja mikrotalouden realiteetit vaikka unissaan.

Minusta piirin toimintaa kehitettäessä voitaisiin tässä suhteessa palata vähän alkiolaisille juurille. Alkiolaisuuden keskeisiä periaatteita, kun on ollut kansan sivistäminen ja kouluttaminen. Hyödynnetään tätä osaajajoukkoa kouluttamisessa. Järjestetään tupailtoja vastaavia tilaisuuksia, joissa on aina etukäteen sovittu teema. Pyydetään teeman mukaisesti joltakin meidän osaajalta keskustelun herättämiseksi puheenvuoro teemaan liittyvästä aiheesta. Hyvällä keskustelulla aihe vain rikastuu ja osaaminen leviää.

Tuossa saavutetaan kaksi tärkeää päämäärää. Siinä levitetään osaamista samalla, kun osallistetaan ihmisiä hyvän keskustelun kautta. Tilaisuuksissa voitaisiin hyödyntää myös webinaariteknologiaa ja laajentaa tilaisuuksia virtuaalitupailloiksi. Ihmiset osaavat arvostaa kykyä vääntää rautalangasta politiikan kiemuroita ja haluavat kuulla, vaikka eivät pääsisi paikan päälle.

Osaamista löytyy myös nykyisiltä piirihallituksen jäseniltä. Kehittäisin piirihallituksen toimintaa jakamalla vastuuta jäsenien mielenkiinto ja osaaminen huomioiden. Puheenjohtajan tärkein tehtävä ei ole osata kaikkea itse vaan osata löytää kulloiseenkin hetkeen tarvittava osaaminen. Uskon käytännön tuovan mielekkyyttä myös piirihallituksen jäsenille tehtävän hoitamiseen.

Piirin tärkeimpiä tehtäviä on olla luomassa alueen politiikalle sisältöjä. Tällä hetkellä puhutaan paljon kaupunkipolitiikasta, mutta sisällöt keskustelussa vaihtelevat. Nuo sisällöt täytyy määrittää Uudenmaan kannalta ja sitä työtä ei voida tehdä tämän piirin ulkopuolella tai sieltä ohjaten. Kukapa tuntisi tämän alueen haasteita ja mahdollisuuksia paremmin kuin täällä asuvat ja toimivat ihmiset? Kukaan ei tule meille tyrkyttämään tuota tehtävää vaan meidän täytyy itse se aktiivisesti ottaa!

Kukapa tuntisi tämän alueen haasteita ja mahdollisuuksia paremmin kuin täällä asuvat ja toimivat ihmiset?

Piirin puheenjohtajalla ja hallituksella on myös työnantajan tehtävä, jota täytyy hoitaa asianmukaisesti. Olipa työsuhteessa olevia yksi tai useampia niin kaikilla on oikeus saada tarvittava tuki tehtävään. Osana tuota tukea, pitää määritellä mm. tehtävän sisältöä, asettaa raameja joiden puitteissa tehtävää halutaan hoidettavan. Kaiken kaikkiaan esimiestyö on yksi tärkeimpiä tuen lähteitä. Tuota tukea on syytä terävöittää ja lisätä.

Piirin uudistustyö pitää aloittaa heti marraskuussa ja huolimatta tulevasta voimienkoetuksesta eli järjestettävästä puoluekokouksesta, työtä tulee jatkaa myös tulevan vuoden ajan. Tärkeää on muistaa, että uudistustyötä ei voi tehdä kenenkään yksittäisen henkilön mielipiteistä ja ajatuksista käsin. On tärkeää, että valittava piirin puheenjohtaja käynnistää tuota työtä, tuo esiin vaihtoehtoja ja ajatuksia, mutta menestystarina tuosta työstä tulee vain, jos se tehdään yhdessä.

One Reply to “Piirin tehtävä”

  1. Virtuaaliset tupaillat ajankohtaisista aiheista kannatettavia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *