Perheiden arki

Perheiden arki on otsikkona todella laaja. Tämän otsikon alle mahtuu paljon kunnan toimintaa, yksityisen palvelusektorin toimintaa, oma työtilanne ja moni muu asia. Näistä osa on sellaisia, joihin kunnan toimesta pystytään vaikuttamaan. Esimerkiksi päivähoito, iltapäivähoito, harrastukset, liikuntapalvelut ja kirjastopalvelut osaltaan vaikuttavat arjen sujumiseen.

Päivähoito on palvelu, jota meillä tuotetaan monella tavalla. Meillä on laaja tarjonta kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, käytettävissä on perhepäivähoitoa sekä yksityisiä päiväkoteja. Näiden kaikkien rinnalla vähintään yhtä tärkeänä mallina on lapsen kotihoito. Päättymässä olevalla vaalikaudella yhdeksi ”Nuukatoimenpiteeksi” esitettiin kotihoidontuen kuntalisän lakkauttamista tai puolittamista. Valtuusto oli onneksi melko yksimielinen siitä, että kuntalisää ei poisteta tai puoliteta. En halua jatkossakaan olla rakentamassa yhteiskuntaa, jossa ylhäältä kerrotaan oikeat toimintamallit perheiden arjen asioissa. Meillä on iso joukko varhaiskasvatuksen ammattilaisia, jotka tekevät omassa tehtävässään arvokasta työtä lasten tulevaisuuden eteen. Tämä ei kuitenkaan ole kaikille perheille sopiva malli, siksi haluan jättää sen arvioimisen perheille itselleen. Haluan tehdä töitä sen eteen, että meillä on riittävä kirjo erilaisia vaihtoehtoja kuntalaisille.

Iltapäivähoito ja harrastukset vaikuttavat osaltaan siihen, miten perheiden arki sujuu. Olemme päättyvällä valtuustokaudella aloittaneet harrastusiltapäivätoiminnan, joka on mahdollistanut harrastamista koulupäivien yhteydessä. Harrastusiltapäiviä on toteutettu yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Tuota työtä täytyy jatkaa, lisätä ja kehittää tulevalla valtuustokaudella. Tavoitteeksi haluan asettaa sen, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus osallistua vähintään yhteen harrastukseen. Tämä parhaimmillaan sekä aktivoi lapsia ja nuoria, että keventää perheiden arkea, kun kuljettamistarve jää vähemmälle. Säästyneet tunnit lisäävät perheiden yhteistä aikaa! Iltapäivähoitoa on myös toteutettu yksityisen sektorin ja seurakunnan kanssa. Tätä yhteistyötä pitää jatkaa ja syventää.

Huoli lasten ja nuorten liian vähäisestä liikkumisesta on kasvava. Kännykät ja tabletit näyttävät kasvaneen käteen kiinni. Liikkumisen määrään vaikuttaa moni tekijä. Yhtenä sellaisena, johon kunta voi toimillaan vaikuttaa, on liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen. Meillä on monipuolisia harrastuspaikkoja eri puolilla kuntaa, mutta tarjontaa täytyy edelleen lisätä. Esimerkiksi Kirkonkylän osalta sisäliikuntamahdollisuudet eivät ole riittävällä tasolla. Tätä tilannetta pitää kohentaa tulevien kouluinvestointien yhteydessä. Meillä on tiukasta taloustilanteesta huolimatta mahdollisuus tehdä kohtuullisilla kustannuksilla investointeja, joiden kustannukset saadaan tulevina terveyshyötyinä takaisin. Yhtenä tämmöisenä investointina nostaisin kuntoportaiden rakentamisen myös Rajamäelle ja Kirkonkylälle.

Kirjastopalvelut on ehditty moneen otteeseen tuomita historiaan kuuluvaksi. Onneksi viime aikoina on näkynyt merkkejä käänteestä parempaan. Kirjastoa kuten kaikkea muutakin toimintaa pitää kehittää. Kehitystyön yhteydessä voidaan monella tavalla helpottaa perheiden arkea. Yhdeksi sellaiseksi nostan etätyöpisteiden tarjoamisen tilapäisiin tarpeisiin. Kaikilla ei ole kotona tilaa, jossa voi tehdä töitä, vaikka työnantaja myös korona-ajan päätyttyä tarjoaisi mahdollisuuden tehdä etätöitä. Kirjastot tarjoavat alustan kuntalaisten olohuoneeksi, kohtaamispaikaksi jossa on mahdollisuus tavata muita.

Arki on hektistä, jos me pystymme vaikuttamaan sitä helpottavasti, tulee siitä pitkällä aikavälillä hyötyjä myös muille kuin perheille, joiden arkea helpotetaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *