Laadukas vapaa-aika

Laadukas vapaa-aika on käsitteenä aika haastava, se nimittäin tarkoittaa melko erilaisia asioita yksittäiselle ihmiselle. Jollekin laadukkaaseen vapaa-aikaan ei tarvita kuin sohvankulma ja hyvä kirja, toinen taas hakee laatua vaikkapa ekstreemiurheilusta. Näiden jonkinlaisten ääripäiden väliin mahtuu valtava määrä vaihtoehtoja. Siksi aina ajoittain käydään keskustelua siitä, mikä on kunnan vastuu vapaa-ajan palvelujen järjestäjänä. Pitääkö olla kaikille kaikkea […]

Alueiden tasapuolinen kehitys

Tämän artikkelin otsikko on aika moniselitteinen, mutta kerron tässä tarkemmin miten sen itse näen ja mitä sillä tarkoitan. Nurmijärvi on kylien yhteisö. Meillä on kolme isoa taajamaa, yksi vähän pienempi ja niiden rinnalla lukuisa joukko pienempiä kyliä. Kehitys eri taajamissa ja kylissä on kulkenut eri tahtia. Syitä eritahtiseen kehitykseen on lukuisia kunnan historiassa. Esimerkinomaisesti mainittuna, […]

Talouden kehittäminen

Talouden hoito julkisella sektorilla tuntuu välillä perustuvan kahteen fundamenttiin: leikkaamiseen tai verojen korottamiseen. Nämä eivät kuitenkaan ole ainoita vaihtoehtoja. Kuntaa voidaan kehittää monella muulla tavalla. Yhdeksi merkittävimmäksi keinoksi nostaisin verotuspohjan laajentamisen. Verotuspohjaa voi laajentaa kahdella eri tavalla. Vaihtoehtoina on lisätä yritystoimintaa kunnan alueella ja näin lisätä yhteisöverotuottoja tai lisätä uusia veronmaksajia houkuttelemalla uusia asukkaita kuntaan. […]